Farkas Árpád

életrajz | művei | róla írták | kontakt

Napóra. Részletek az esztelneki ciklusból


Napóra

— Részletek az esztelneki ciklusból —

Van aki elindul, van aki elmegy
— a ferencrendiek templomán
körbemutat a mánus —,
vetik árnyuk szempillái is
körben a földkerekén,
patakot, megáradt vizeket, tengert átúsz,
nem lát és nem hall,
csüng tekintete egy libbenő felhőn,
melyből a napóra annyit sem lát:
van aki elmegy,
van aki megjön!

*

Csikorognak a hajnalok
öntöttvas kerekei,
fényesül kékké a vad degenyeg.
Viszi megáradt patak
Fekete Menci fekete kalapját,
sapkája biceboca borja fején biceg.
Lassúág felé összeáll a csorda,
lova is béfogva, toporzékol, nyerít.
Sugárhajtású repülő húz el az udvar
fölött, kicsikordulnak a szederjes
virradtatba a lovasszekerek.
Ő csak emeli égre az öklét:
azanyátok, hát ti külditek
minden hajnalban tüdőmre
a füstöt, s köhög.
Csurog a könnye, beléreszket
a léckerítés is,
köhög.

*

Mégse a tüdeje vitte el; máját
locsolta zsibbadtá naponta
a kórérakás közé anyja elől rejtegetett
liternyi „igyenes”.
Aki közben a kamrából töltötte
le torkán, míg főzte a napi,
senki-megnemette paszulylevest.
Falu legjobb gazdasszonyának mondták,
vegyes savanyúságok, sültek, tészták
közül mégis ő ment el előbb.
Őrzi emlékét most is polcomon
egy hétéves málnabefőtt.

Zsibongó élet volt az udvar,
kettecskén élték, s mondják
halottas ágyában, ezüst- és aranyékszert
s temérdek egérszart rejtegetett.
Fia tavasszal utánament —,
megdöglöttek, míg az égi füstöt fújta,
a tyúkok, ludak, pulykák,
s halála napján bőgött két tehene,
visítottak malacai, s túlnyerítette
a gyászszertartást
jászla előtt a ló.

*

A napóra körbejár. Több
temetést lát, mennyien alatta halnak.
Túlzsúfolt már a temető — mégis a holtak
hazajárnak a messzi városokból,
jóhoni földben temetkezni el.

*

Ne mondja nékem senki gyermek,
hogy húgyába halt Bartók Ignác,
kinek bajszán csókok remegtek,
özvegyemberként krumplin, répán
éldelvén több mint hetven évet
néhány lánc földdel, s bicskalánccal
úgy kötvén létét csillagához,
hogy nótájától körbelángolt
a Kárpát-kanyar – érről érre –
minden pataknyi asszonyvére,
erdőkaréjok asszonyhúsa,
s boszorkány alá a tüzet szítni
kovakővével megtanulta –

Amennyi turistavendég rájárt,
bajszát s nótáját megcsodálni,
s túróspuliszkáját, mintha volna
ünnepi rántotthús,
angyalborda,
fénylő szemekkel, nyögve nyelték,
malacot ígértek s adtak érte
– háromszor „döglött meg” minden évben –
„Bassza meg a rigó, jól megy dolga
a magyarnak Magyarhonba”
rikkantott – kalapját térdére vágva –
belőle
a vendégek pálinkája.

Aztán mert jószeri menyecskék
Ignácot egyszer el is vitték
megfürdetni a Balatonban,
s mert a busz-úton, sosem tellett
idő, pedig nagyon kellett
volna megállni, csupán egyszer
rivallt föl: azt a rézangyalát!
megállni most, mert mindjárosjást
elpattan ott a városvégen,
hol lenge lányok integettek —,
s leszállt a tárt keblektől megkérdezni:
„Magiknak földjük ugye nincsen,
azért csórék az út mentiben?”

Ignác akkortájt döntött: „többé
hazulról soha, súva! Finom
fájin népek. Itthon is szívesen látnám.
S csűrömben inkább meghállatnám”.

*

Mennydörög, zuhog,
a patak árad,
eddig pillepalackot, patkányt
hozott, s már döglött tyúkokat
görget, páva farka
a vízből kiáll.

A Nagyidő határőrt, remetét
elsodort régen, kulákokkal
úszott tova az ár.
Már az utolsó házőrző
vonyít, s a napórára felugat,
úszó koporsók a házak,
rázza a nyirok
az utánuk úszó bokrokat.

*

Áll két székely a cserfa alján,
hátha nem téved arra villám.
— Esik koma — mukkan az egyik.
Válaszol társa két óra múltán:
— Esik, az anyjuk istenit!

*

Reiner Tónit a hideg rázza,
milicista-lincselésért
három évet ártatlan ült;
tömlöcablak a zápor rácsa,
öklét rázná mögüle
égre fel,
amiért most kicsi háza
tovaúszna a sárga árral:
odúját bitangok perlik el.

Lett ő a vidék balfácánja,
kit forradalmunk vétkesévé,
hogy gönceit cifrává rázza,
áldozatául kiszemelt.
A többi most az erdőt lopja,
s a villanyt, lopott villájába,
Tóni meg, hol a forradalmár-
kitüntetést, pléhplecsnit hordják,
szívük fölé vezetne
minden áramot.


*

Tegnap éjjel felriadtam:
leégett Bartók Ignác háza;
mondják, amióta sírlap-
karmantyúját is lelopták,
feljár a vén kujon.
Nem tudni, matató könyökétől
borult-törött földre a mécses,
vagy ujjongásától: Újra itthon!,
számba venni, mi megmaradt.
Csontjai között régi, égett
fényképeket turkálnak
vén kutyák.
Csupán a háborúból megmaradt
pléhcigarettatárca s vaskereszt
villog a parázzsal sziszegő
vadhamu alatt.

Ignác él!,
hirdetik a pernyék,
szétmálló, esővert illúziók.
A csűr, hová utóéletét behordják,
még buján szuszog.
S felszisszennek a pincében
három éve csirázó pityókák--:
ványadt utókorok.

*

A napóra alatt
nem hal meg az élet,
csak felszáll, elpárolog.
Volnék csak lepke néha
a szőlő levelén, iszom
a cseppeket róla, iszom.
Máskor csak kő vagyok
vederben a mélykút mélyén,
vízár közepén,
napjaim ezeddig így úsztam
meg szárazon.


Farkas Árpád